The smart Trick of bracelet mala That Nobody is Discussing

தேவர்கள் அனைவரும் தாங்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் எல்லாம் வீணாகி விட்டதே என்று வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்தனர். இதற்கிடையில் சற்றே தூரத்தில் அசுரர்கள் தங்களுக்குள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு கலவரத்தில் ஈடுபட்டனர். அச்சமயம் ஸ்ரீஹரி ஆடவரின் சிந்தையை இழக்கச் செய்யும் சீரிய அழகுடைய பெண் வடிவில் ஜெகன் மோகினியாக அவர்கள் முன் தோன்றினார். அதுவரை தங்களுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்த அசுரர்கள் வாயடைத்து நின்றனர். இவ்வளவு அழகுடைய பெண்ணை தாங்கள் கண்டதே இல்லை, பிரம்மன் தங்களுக்காகவே இவளை படைத்திருக்கிறான் என்று வியந்தனர். அழகியே! அனைவருக்கும் சொந்தமான ஒரு பொருளுக்கு நாங்கள் சுயநலத்தால் சண்டைப் போட்டுக் கொள்கிறோம். கஸ்யபர் மைந்தர்களான எங்களுக்கு பாரபட்சமின்றி சமஅளவில் பங்கிட்டுத் தா என்றனர். கஸ்யபர் புத்திரர்களே! நீங்களோ பக்திமான்கள். ஓயாத ஆசையுடன் திரியும் ஓநாய் கூடப் பெண் அன்பிற்கு ஆளாகாது என்கிற உலகத்தில் புதிதாக வந்த என்னை எவ்வாறு நம்பினீர்கள், என வினவினாள். இவ்வாறு அவள் வினவியது மேலும் அவள் மேல் நம்பிக்கையை உண்டாக்கியது.

அம்பிகையே! பாற்கடலைக் கடைய ஆலகால விஷம் தடையாக உள்ளது. தேவேந்திரனும் நம்மிடம் சரணடைந்து விட்டான். ஆகவே நான் இப்பொழுதே சென்று அதை உட்கொள்ளப் போகிறேன். அதனால் அனைவரும் நன்மை பெறட்டும் என்றார். அம்பிகையும் அதற்கு ஆமோதித்தாள். அக்கணமே பாற்கடலை அடைந்து விஷத்தைப் பருகினார் சிவபெருமான். உடனே உமாதேவி, ஆலகாலமே! பெருமானுடைய கண்டத்தளவிலேயே நில் என்று கூறியபடி பெருமானுடைய கழுத்தை அழுத்திப் பிடிக்க விஷம் அவர் கழுத்திலேயே நின்றது. பின்னர் தேவர்கள் அனைவரும் சிவபெருமானை நீலகண்டன் எனப் போற்றி துதித்தனர்.தேவர்களும், அசுரர்களும் மீண்டும் பாற்கடலைக் கடைந்தார்கள். அதிலிருந்து காமதேனு, வெள்ளைக் குதிரை, சிவப்பு மணி, ஐராவதம், பாரிஜாத மரம் போன்ற எண்ணற்ற பொருள்கள் வெளிவந்து தேவலோகத்தை அடைந்தன. மேலும் அதிலிருந்து வெளிவந்த திருமகளாகிய லட்சுமி தேவி, ஸ்ரீஹரியை அடைந்தாள். அதற்கு அடுத்தாற்போல் அனைவரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஸ்ரீஹரியின் அம்சமான தன்வந்திரி பகவான் அமிர்தம் ததும்பும் தங்க கலசத்துடன் வெளிவந்தார். இதைக் கண்ட அசுரர்கள் அந்த அமிர்த கலசத்தைப் பறித்துக் கொண்டு மின்னலென ஓடி மறைந்தனர்.

Climate you’re searching for a manufacturer to help you with output for your very own patterns, or seeking a talented & encounter crew to come up with the beaded jewelry layouts for you, we may help! Terrific Jap Imports has 12 several years knowledge within the industry, and we provide lots of possibilities in top quality elements on all our goods! You should Consider and sign up for an account, to start dealing with an experienced wholesale provider who delivers the quality you anticipate!

Each get is thoroughly insured in spite of worth. This insurance guards you in opposition to problems or maybe the loss of your item when in transit. The Shipping and Managing charges contain the insurance policy so there isn't any have to shell out individually for insurance plan.

The whole acquiring method was first-class. As well as product is wonderful. I like my new bracelet! I will certainly be buying from this firm Sooner or later!!

This total is matter to change until you make payment. In case you reside within an EU member point out besides United kingdom, import VAT on this obtain is not really recoverable. For extra info, see the Global Shipping Plan conditions and terms- opens in a completely new window or tab

fumar un cigarrillo atrás de otro loc verblocución verbal: Unidad léxica estable formada de dos o más palabras que funciona como verbo ("sacar fuerzas de flaqueza", "acusar recibo").

ask for. Have a look at the sample pictures and prices on our website, and Be at liberty to Call us with any questions.

en cadena loc adjlocución adjetiva: Unidad léxica estable formada de dos o más palabras que funciona como adjetivo ("de fileácil manejo", "a contraluz", "de fiar").

By clicking Verify, you might be committing to get this item from the seller if you're the successful bidder and possess read through and agreed to the worldwide Shipping and delivery Program stipulations - opens in a new window or tab. Import fees Earlier quoted are subject matter to change in the event you improve your highest bid amount of money.

cadena alimentaria loc nom flocución nominal femenina: Unidad léxica estable formada de dos o más palabras que funciona como sustantivo femenino ("casa de citas", "zona cero", "arma secreta").

We don’t feel that fashion and spirituality need to be independent, and but we’re normally mindful of the challenge of spiritual materialism (aka- how “spiritual” products are marketed as a solution to the first noble truth, dukkha). Tough pill to swallow for shops, I am aware, but Allow’s not try and gain the sport by foiling the audience. Enable’s earn the game by inspiring wakefulness! And The excellent news is that we've been

I really really like my Mala bracelets. I also purchased the Amazonite bracelet as well as I couldn't choose which one more info to order. I've experienced a lot of compliments on each !!!

For your confined time, we have been supplying customized bracelets with magnetic hematite beads beads. Magnetic Hematite combines the therapeutic Qualities of Hematite and magnetic therapy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *